INWESTYCJE

Wybor_najkorzystniejszej_oferty

Zapytanie ofertowe

Zalacznik_nr_1.1_Opis_przedmiotu_zamówienia

Zalacznik_nr_1.2STWOIR.pdf

Zalacznik_nr_1.3_przedmiar

Zalacznik_nr_1.4_uproszczona_dokumentacja_rzuty_i_elewacje

Zalacznik_nr_1.5_Pismo_ze_starostwa

Zalacznik_nr_1.6_Wniosek_do_starostwa

Zalacznik_nr_2_Formularz_oferty

Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy

Zalacznik_nr_4_Wykaz_robt_budowlanych_3B

Przedmiotem projektu zaplanowanego do realizacji przez przedsiębiorcę "3B" BRUKARSTWO-BETONIARSTWO-BUDOWNICTWO Tomasz Czajkowski jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku magazynowo - socjalnego (pow. netto 690m2) w miejscowości Hrubieszów.
Na podstawie opracowanego audytu energetycznego budynku wybrano optymalny wariant przedsięwzięcia obejmujący usprawnienia:

1). Modernizacja instalacji C.O. (m.in. wymiana źródła ciepła z pieca węglowego na piec na biomasę),

2). Wymiana oświetlenia - oprawy LED,

3). Instalacja fotowoltaiczna min. 10 kW,

4). Ściany zewnętrzne docieplenie - styropian 15 cm,

5). Podłoga docieplenie - styropian 6 cm,

6). Stropodach docieplenie - styropian 25 cm,

7). Modernizacja c.w.u.,

8). Okna wymiana 0,9 W/m2k,

9). Drzwi wymiana 1,3 W/m2k,

10). System zarządzania energią.

Przeprowadzenie robót budowlanych obejmujących powyższe usprawnienia pozwoli na zmniejszenie strat energii pierwotnej i zmniejszenie zużycia energii końcowej oraz produkcję energii z OZE. Realizacja wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach doprowadzi do znaczącej poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Efektywne i zrównoważone wykorzystywanie dostępnych zasobów przełoży się bezpośrednio na bardziej efektywny system produkcji. Oprócz korzyści ekonomicznych w postaci zmniejszenia kosztów zużycia energii w skali roku, zaplanowana inwestycja przyniesie korzystne efekty środowiskowe w postaci złagodzenie presji na środowisko (zmniejszenie emisji CO2) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przeprowadzone działania przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarki.

 

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 5. 1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

 

Całkowita wartość projektu: 959 923,60 zł,

Wkład Funduszy Europejskich: 372 233,93 zł