„3B” BRUKARSTWO – BETONIARSTWO – BUDOWNICTWO

Tomasz Czajkowski

Zamówienia publiczne

 

 

 

 

„3B” Brukarstwo – Betoniarstwo - Budownictwo

Tomasz Czajkowski

Ul. Tęczowa 7 22-500 Hrubieszów

Tel./fax 084 696 26 68 tel. kom 0 660 732 301

e-mail: tc@werbet.com

 

w związku z realizacja projektu „Ugruntowanie pozycji przedsiębiorstwa 3B na rynku poprzez zakupy inwestycyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj.
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

 

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na

 

dostawę koparko-ładowarki

CPV 29522610-0

 

Wymagane parametry techniczne pojazdu:

- rok produkcji: 1995 - 1996

- stan licznika: nie większy niż 7500 mtg

- silnik turbo

- napęd na 4x4x4

- funkcja SRS - ride control - amortyzacja przedniej łyżki pod ciężarem

- łyżka przednia dzielona, poj. 1-1,5 m­3

- widły do palet

- ramie kopiące teleskopowe głębokość kopania od 5 do 6 m

- szybkozłącze do wymiany łyżek

- łyżka kopiąca wymienna o szerokości od 60 do 90 cm

- skrzynia powershift

- boczny przesuw ramienia kopiącego

- wspomaganie kierownicy

 

Wymagania dodatkowe: jednakowa średnica wszystkich kół.

 

Termin realizacji zamówienia:

- dostawa koparko-ładowarki do dnia 28 lutego 2006 r.

 

Kryteria oceny ofert:

Oferowana cena – 100%

 

Chętni do udziału w przetargu mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie Zamawiającego w Hrubieszowie przy ul. Tęczowej 7 w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Hrubieszowie przy ul. Tęczowej 7 w terminie do dnia 16 lutego 2006 roku do godz. 10 00

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Hrubieszowie przy ul. Tęczowej 7 w dniu 16 lutego 2006 roku o godz. 10 30

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi wynikające z art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 cytowanej Ustawy oraz akceptują warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych w SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Nie wymagane jest wadium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„3B” Brukarstwo – Betoniarstwo - Budownictwo

Tomasz Czajkowski

Ul. Tęczowa 7 22-500 Hrubieszów

Tel./fax 084 696 26 68 tel. kom 0 660 732 301

e-mail: tc@werbet.com

 

w związku z realizacja projektu „Ugruntowanie pozycji przedsiębiorstwa 3B na rynku poprzez zakupy inwestycyjne” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj.
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego,
Priorytet 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa

 

zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na

 

dostawę samochodu ciężarowego

CPV 34130000-4

 

Wymagane parametry techniczne pojazdu:

- rok produkcji: 1992-1995

- pojemność silnika: 3500-4000 cm3

- rodzaj silnika: wysokoprężny

- wywrot na trzy strony

- liczba miejsc: 5 do 7

- ładowność: 3 do 4 ton

- wspomaganie układu kierowniczego

- 2 drzwiowy

 

Wyposażenie dodatkowe: zaczep przyczepy.

 

Termin realizacji zamówienia:

- dostawa samochodu ciężarowego do dnia 28 lutego 2006 r.

 

Kryteria oceny ofert:

Oferowana cena – 100%

 

Chętni do udziału w przetargu mogą odebrać Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w siedzibie Zamawiającego w Hrubieszowie przy ul. Tęczowej 7 w godzinach 7.00 – 15.00.

 

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Hrubieszowie przy ul. Tęczowej 7 w terminie do dnia 16 lutego 2006 roku do godz. 10.00

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Hrubieszowie przy ul. Tęczowej 7 w dniu 16 lutego 2006 roku o godz. 10.15

 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymogi wynikające z art.22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 cytowanej Ustawy oraz akceptują warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych w SIWZ.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Nie wymagane jest wadium.